Výhody drevoplastu

Terasa Woodlook™ nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu alebo náter, netreba ju každoročne ošetrovať proti drevokaznému hmyzu a hubám, olejovať a natierať pre zachovanie pôvodnej farby. Toto je veľmi dôležitý fakt, pretože náklady na údržby drevenej terasy sa odhadujú na 10 Eur (300 Sk) na štvorcový meter terasy. Vzhľadom na to, že obstarávacia cena terasy Woodlook™ je podobná, ako cena terasy napríklad z dreviny bangkirai, od začiatku získavate dodatočné finančné prostriedky, ktoré si môžete užiť inak.

Vzhľadom na to, že obstarávacia cena terasy Woodlook™ je podobná, ako cena terasy napríklad z dreviny bangkirai, od začiatku získavate dodatočné finančné prostriedky, ktoré si môžete užiť inak.

Výhody Woodlook™ oproti drevu:

Rozdiel medzi profilmi Woodlook™ a inými výrobcami kompozitných materiálov:

Tabuľka nákladov

V tejto tabuľke sú znázornené orientačné náklady spojené s inštaláciou a údržbou počas 20 – ročného užívania. Pri keramickej dlažbe predpokladáme občasnú výmenu prasknutých dlaždíc v dôsledku popraskania od mrazu, alebo pádu tvrdého predmetu. V 10. roku predpokladáme jej úplnú výmenu. Treba si položiť otázku – ktorý dodávateľ mrazuvzdornej keramickej dlažby mi dá záruku 25 rokov?

Tabuľka nákladov

Sledujte nás