Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Montáž

Montáž terasy

Terasu je možné zhotoviť na akomkoľvek podklade. Podľa toho sa volí materiál podkonštrukcie - konštrukčné hranoly WPC Woodlook, hliník, oceľ, alebo tlakovo impregnované drevené hranoly. Pri kotvení hranolov je minimálna hrúbka podkladového betónu 100mm. Dôležité je dodržať maximálnu vzdialnosť jednotlivých konštrukčných hranolov podľa typu použitých terasových dosiek a predpokladaného zaťaženia terasy. Na ukončenie hrán sa môžu použiť lišty wpc, hliníkové lišty alebo koncové krytky na komôrkové dosky. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Doporučujeme zveriť montáž vyškoleným a skúseným montérom.


Montáž na WPC rošt


Montáž na hliník


Montáž na zemné vrutyMontáž fasády

Podkonštrukcia musí byť ukotvená do muriva. Môžu sa používať konštrukčné hranoly WPC, drevené alebo hliníkové, doporučujeme ich kotviť vo vzdialenosti 40 cm. pri použití obkladu v systéme ,,odvetraných fasád“ doporučujeme dodržiavať odvetrávaciu medzeru medzi izoláciou a obkladovými doskami min. 25mm. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne tepelné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Doporučujeme zveriť montáž vyškoleným a skúseným montérom.


Schéma montáže fasády


Možnosti použitia fasádnych profilov Woodlook

Spôsob inštalácie SCP interiér

SPC Woodlook® Optimal je potrebné klásť na dokonale nivelizovaný podklad, očistený od prachu a všetkých iných nečistôt. V prípade nesprávne nivelizovaného podkladu, poprípade nečistotám ponechaným pod podlahou, vznikajú nerovnosti pod podlahou. Kvôli týmto nerovnostiam podlaha SPC Woodlook® Optimal nepriľne dokonale k podkladu, čo pri pokuse o zamknutie zámku krátkej strany má za následok prasknutie, nalomenie dokonca až odlomenie zámku. Takýto defekt vedie k okamžitému alebo po pár dňoch viditeľnému odomknutiu zámku na krátkej strane lamely. Pri inštalácií v žiadnom prípade nepoužívať hrubú silu, nebúchať po zámku/podlahe kladivom ani žiadnym železným predmetom. Maximálne sa môže použiť gumené kladivo, ale aj ním je potrebné udierať po zámku/podlahe mierne a nevyužívať hrubú silu.

Upozorňujeme že takýto defekt vzniká vždy:
A - neodborným a nesprávnym použitím samonivelizačného poteru
B - zlou montážou v rozpore s návodom na SPC.


Dôrazne upozorňujeme pri demontáži sa lamely nesmú dvíhať na krátkej strane, ale len vodorovne vysúvať.


Nami odporučené samonivelizačné produkty.


Potrebné náradie na pokládku:
gumené kladivko, montážny dorážací blok na doklepávanie a odlamovací nôž (prípadne inú rezačku na podlahy).


Návod na montáž - SPC Optimal

1 - Začnite napojením dlhšej strany lamely (pod uhlom)

2 - Posuňte lamelu kým sa nedotkne kratšej strany druhej lamely

3 - Jemne pustite lamelu

4 - Zatlačte palcom na oba konce kratšej strany

5 - Tlačte pokiaľ nebudete počuť „klik“

6 - Lamely sú teraz uzamknuté


Návod na demontáž - SPC Optimal

1 - Vždy začnite demontáž na dlhšej strane

2 - Chyťte lamelu oboma rukami a jemne dvíhajte pokiaľ sa lamela neoddelí

3 - Položte lamely jemne na zem

4 - Pre oddelenie kratších strán, posúvajte lamely v opačnom smere

5 - Jemne stlačte lamelu počas vysúvania

6 - Pokračujte, kým lamely nie sú celkom oddelené


video s pokynmi


Pre správnu montáž je nevyhnutné riadiť sa týmito pokynmi. Pri prípadnej reklamácií sa bude kontrolovať dodržanie horeuvedených montážnych pokynov.

Montážny postup plotového systému Woodlook Full Frame

Krok číslo 1. Predvŕtajte si otvory do bočného U-profilu s priemerom vrtáku 6mm. (Do bočných U-profilov je nutné použiť minimálne 2 kusy z dodaných skrutiek - na začiatok a koniec bočného U-profilu resp. cca 50mm od koncov profilov). Následne priložte bočný U-profil na zvislú stranu múru a dajte ho do roviny s vodováhou. Na múre vyznačte body uchytenia bočného U-profilu. V miestach vyznačených bodov vyvŕtajte 100mm hlboké otvory s vrtákom priemeru 8mm . Následne do vyvŕtaných otvorov vložte dodané rámové hmoždinky 8*100mm. Priložte bočný U-profil a zaskrutkujte ho príslušnou skrutkou (viď. foto).

Krok číslo 2. Krycí U-profil (zhodný pre spodnú aj vrchnú časť) priložte na spodnú časť ( viď. foto). Tento spodný krycí U-profil zatiaľ neskrutkujte. Pred vložením prvej plotovej dosky Woodlook, U-profil dočasne zaistite proti posunu.

Krok číslo 3. Do pripraveného rámu (2x bočný U-profil priskrutkovaný a 1x vypodložený krycí/spodný U-profil) zasuňte prvý Woodlook profil až po stenu spodného krycieho U-profilu. Potom na oboch stranách spodného krycieho U-profilu predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez oba U-profily (bočný aj krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hlboký max.20mm (neprevŕtať celú konštrukciu vyskladaného rámu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm. Po priskrutkovaní oboch strán spodného profilu odstráňte dočasné podloženie spodného krycieho U-profilu.

Krok číslo 4. Pokračujte vložením potrebného počtu plotových profilov Woodlook

Krok číslo 5. Po vložení posledného plotového profilu Woodlook umiestnite vrchný krycí U-profil.

Krok číslo 6. Na oboch stranách vrchného krycieho U-profilu predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez oba U-profily (bočný aj krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hlboký max.20mm (neprevŕtať celú konštrukciu vyskladaného rámu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm.Konečný vzhľad plotového systému Woodlook Full Frame

Potrebné náradie: príklepová vŕtačka, vodováha, ceruzka, kladivo, vrták do kovu Ø3 mm a Ø6 mm, vrták do betónu Ø8 mm, skrutkovač, bit PH2 a PZ3, lepiaca páska 3M

Poznámky: Maximálna šírka plotového poľa pri danom systéme bez dodatočnej spevňujúcej konštrukcie je 1,8m. V prípade zvýšenej vôle medzi plotovým profilom Woodlook a bočným U-profilom odporúčame nalepiť na vnútorné strany U-profilu lepiacu pásku 3M. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za systém v prípade zmeny montážneho postupu vykonaného zákazníkom. V prípade poškodenia (poškriabania) farby na skrutke alebo U-profile, je možné použiť na opravu permanentnú fixku príslušnej farby.

Montážny postup plotového systému Woodlook Half Frame

Krok číslo 1. Predvŕtaje si otvory do bočného U-profilu s priemerom vrtáku 6mm. (Do bočných U-profilov je nutné použiť minimálne 2 kusy z dodaných skrutiek - na začiatok a koniec bočného U-profilu resp. cca 50mm od koncov profilov). Následne priložte bočný U-profil na zvislú stranu múru a dajte ho do roviny s vodováhou. Na múre vyznačte body uchytenia bočného U-profilu. V miestach vyznačených bodov vyvŕtajte 100mm hlboké otvory s vrtákom priemeru 8mm . Následne do vyvŕtaných otvorov vložte dodané rámové hmoždinky 8*100mm. Priložte bočný U-profil a zaskrutkujte ho príslušnou skrutkou (viď. foto).

Krok číslo 2. Do pripravených bočných U-profilov zasunňte prvý plotový profil Woodlook, ktorý si vypodložte v požadovanej výške. Následne na oboch bočných U-profiloch predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez plotový profil Woodlook. Otvor bude hlboký max.19mm (neprevŕtať celú konštrukciu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm. Po priskrutkovaní oboch strán odstráňte dočasné podloženie plotového profilu.

Krok číslo 3. Pokračujte vložením potrebného počtu plotových profilov Woodlook (viď. foto).

Krok číslo 4. Na oboch bočných U-profiloch predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez posledný plotový profil Woodlook. Otvor bude hlboký max.19mm (neprevŕtať celú konštrukciu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm.Konečný vzhľad plotového systému Woodlook Half Frame

A - Bez úpravy vrchnej plotovej dosky.

B - Pre dosiahnutie rovného ukončenia vrchnej plotovej dosky (bez perodrážky) je možné upraviť Woodlook plotovú dosku odrezaním perodrážky a komôrky, pričom sa nám zmení celková šírka plotovej dosky zo 16cm na 12,5 cm.Potrebné náradie: príklepová vŕtačka, vodováha, ceruzka, kladivo, vrták do kovu Ø3 mm a Ø6 mm, vrták do betónu Ø8 mm, skrutkovač, bit PH2 a PZ3, lepiaca páska 3M

Poznámky: Maximálna šírka plotového poľa pri danom systéme bez dodatočnej spevňujúcej konštrukcie je 1,8m. V prípade zvýšenej vôle medzi plotovým profilom Woodlook a bočným U-profilom odporúčame nalepiť na vnútorné strany U-profilu lepiacu pásku 3M. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za systém v prípade zmeny montážneho postupu vykonaného zákazníkom. V prípade poškodenia (poškriabania) farby na skrutke alebo U-profile, je možné použiť na opravu permanentnú fixku príslušnej farby.