Často kladené otázky

Záručné podmienky na profily Woodlook™

Na všetok dodaný materiál, okrem drevených hranolov, platí záruka 10 rokov na odolnosť materiálu v exteriéri v klimatických podmienkach mierneho podnebného pásma.

Pod odolnosťou sa rozumie, že materiál vplyvom klimatických podmienok nepopraská a ani inak výrazne nezmení svoje fyzikálne a úžitkové vlastnosti a farbu (nezosivie ako napr. drevo, alebo nejak inak výrazne nezmení farbu). Akceptovateľná je mierna zmena odtieňa danej farby vplyvom UV žiarenia. Výraznejšia zmena odtieňa nastáva len pri farbe Orech. Dosky vyblednú do bledosiva, čo sa na druhej strane niektorým zákazníkom páči.

Predĺžená záruka 25 rokov platí na odolnosť materiálu voči hnilobe, plesniam a drevokaznému hmyzu.

Záručná doba začína plynúť dňom nákupu – dátumom na faktúre, alebo zmluve.

Záruka na materiál je platná pri dodržaní montážnych pokynov a pri bežnom užívaní terasy v domácom prostredí, nie na komerčné, alebo iné účely, ktoré môžu spôsobovať enormné zaťažovanie. Terasovú dosku Woodlook Standard neodporúčame inštalovať v rámci komerčných priestorov a vysoko zaťažovaných plôch. Inštalácia na takýchto plochách a prípadné poškodenie užívaním na nich je plne na vlastné riziko objednávateľa / investora.

Zo záruky sú vyňaté poškodenia vplyvom vandalizmu, extrémnych klimatických činiteľov ako krupobitie, alebo iné násilné poškodenie ťažkými, alebo ostrými predmetmi.

Plnením v záručnej dobe sa rozumie bezplatná výmena chybných kusov za také, ktoré tvarovo, rozmerovo a farebne zapadajú do danej plochy. Bezplatná výmena nezahŕňa dopravu a ani demontáž a montáž. Platí to len v prípade, ak bola terasa zmontovaná našou firmou.

Záručná doba na materiál na terase sa touto výmenou nepredlžuje, čo platí aj pre dodané kusy na výmenu.

Údržba terasy Woodlook™ spočíva v podstate len v čistení po zašpinení, čo Vás neminie pri ktoromkoľvek materiály. Miera znečistenia závisí od viacerých faktorov - poloha (tieň-svetlo, svetová strana...), prašnosť a prevládajúce počasie. Najmenej náročné na ošetrovanie sú terasy, ktoré sú najviac vystavované poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu.

Nová terasa je náchylnejšia na znečistenie, lepšie na nej vidno fľaky. Časom sa odolnosť voči fľakom zvyšuje. Na novonamontovaných terasách vplyvom dažďa alebo zvýšenej vlhkosti sa môžu objavovať fľaky. Dôvod vzniku je zvýšená prašnosť v miestach namontovania terasy alebo fasády. Na ich odstránenie je možné použiť vysoko tlakový čistič (do 80 Bar) alebo ryžovú kefu ale tieto fľaky obvykle zmiznú samy pôsobením UV žiarenia bez nutnosti zásahu. Dôvod vzniku týchto škvŕn je zvýšená prašnosť v miestach namontovania terasy alebo fasády.

Mastné fľaky po potravinách doporučujeme čo najskôr očistiť obyčajným saponátovým roztokom a umyť vodou. Na podlahe ešte pár dní zostane mokrý fľak, ktorý potom sám zmizne.

Nepoužívajte rozpúšťadlá, môžu zanechať trvalé fľaky.

Naše produkty máme skladom. Pri produktoch na objednávku je 3 mesačná čakacia doba (neštandardná dĺžka, farba). Pre bližšie informácie o skladových zásobách nás kontaktujte.

Áno, máme vyškolených a skúsených montážnikov, ktorí Vám terasu zhotovia. Cena montáže je súčasťou cenovej ponuky.

Áno, je možné zakúpiť dosky Woodlook na Vašu terasu bez montáže. Samotná montáž terasy nie je zložitá a dokáže ju zhotoviť bežný domáci kutil.

Povrchová teplota pri priamom slnečnom žiarení je daná predovšetkým farbou materiálu nie jeho zložením. Tmavšie povrchy sa rozpaľujú viac ako svetlejšie. Rozdielny subjektívny pocit u dreva a materiálu WPC je daný o niečo vyššiou tepelnou vodivosťou polyméru, ktorý je v zmesi použitý. WPC terasu je v prípade potreby možné ochladiť vodou a to bez rizika poškodenia alebo popraskania.

Sledujte nás