Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Montáž

Montáž terasy

Terasu je možné zhotoviť na akomkoľvek podklade. Podľa toho sa volí materiál podkonštrukcie - konštrukčné hranoly WPC Woodlook, hliník, oceľ, alebo tlakovo impregnované drevené hranoly. Pri kotvení hranolov je minimálna hrúbka podkladového betónu 100mm. Dôležité je dodržať maximálnu vzdialnosť jednotlivých konštrukčných hranolov podľa typu použitých terasových dosiek a predpokladaného zaťaženia terasy. Na ukončenie hrán sa môžu použiť lišty wpc, hliníkové lišty alebo koncové krytky na komôrkové dosky. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Doporučujeme zveriť montáž vyškoleným a skúseným montérom.


Montáž na WPC rošt


Montáž na hliník


Montáž na zemné vrutyMontáž fasády

Podkonštrukcia musí byť ukotvená do muriva. Môžu sa používať konštrukčné hranoly WPC, drevené alebo hliníkové, doporučujeme ich kotviť vo vzdialenosti 40 cm. pri použití obkladu v systéme ,,odvetraných fasád“ doporučujeme dodržiavať odvetrávaciu medzeru medzi izoláciou a obkladovými doskami min. 25mm. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne tepelné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Doporučujeme zveriť montáž vyškoleným a skúseným montérom.


Schéma montáže fasády


Možnosti použitia fasádnych profilov Woodlook

Spôsob inštalácie SCP interiér

SPC Woodlook® Optimal je potrebné klásť na dokonale nivelizovaný podklad, očistený od prachu a všetkých iných nečistôt. V prípade nesprávne nivelizovaného podkladu, poprípade nečistotám ponechaným pod podlahou, vznikajú nerovnosti pod podlahou. Kvôli týmto nerovnostiam podlaha SPC Woodlook® Optimal nepriľne dokonale k podkladu, čo pri pokuse o zamknutie zámku krátkej strany má za následok prasknutie, nalomenie dokonca až odlomenie zámku. Takýto defekt vedie k okamžitému alebo po pár dňoch viditeľnému odomknutiu zámku na krátkej strane lamely. Pri inštalácií v žiadnom prípade nepoužívať hrubú silu, nebúchať po zámku/podlahe kladivom ani žiadnym železným predmetom. Maximálne sa môže použiť gumené kladivo, ale aj ním je potrebné udierať po zámku/podlahe mierne a nevyužívať hrubú silu.

Upozorňujeme že takýto defekt vzniká vždy:
A - neodborným a nesprávnym použitím samonivelizačného poteru
B - zlou montážou v rozpore s návodom na SPC.


Dôrazne upozorňujeme pri demontáži sa lamely nesmú dvíhať na krátkej strane, ale len vodorovne vysúvať.


Nami odporučené samonivelizačné produkty.


Potrebné náradie na pokládku:
gumené kladivko, montážny dorážací blok na doklepávanie a odlamovací nôž (prípadne inú rezačku na podlahy).


Návod na montáž - SPC Optimal

1 - Začnite napojením dlhšej strany lamely (pod uhlom)

2 - Posuňte lamelu kým sa nedotkne kratšej strany druhej lamely

3 - Jemne pustite lamelu

4 - Zatlačte palcom na oba konce kratšej strany

5 - Tlačte pokiaľ nebudete počuť „klik“

6 - Lamely sú teraz uzamknuté


Návod na demontáž - SPC Optimal

1 - Vždy začnite demontáž na dlhšej strane

2 - Chyťte lamelu oboma rukami a jemne dvíhajte pokiaľ sa lamela neoddelí

3 - Položte lamely jemne na zem

4 - Pre oddelenie kratších strán, posúvajte lamely v opačnom smere

5 - Jemne stlačte lamelu počas vysúvania

6 - Pokračujte, kým lamely nie sú celkom oddelené


video s pokynmi


Pre správnu montáž je nevyhnutné riadiť sa týmito pokynmi. Pri prípadnej reklamácií sa bude kontrolovať dodržanie horeuvedených montážnych pokynov.