Spôsob inštalácie

Návod na montáž - SPC Optimal

 • Začnite napojením dlhšej strany lamely (pod uhlom)
 • Posuňte lamelu kým sa nedotkne kratšej strany druhej lamely
 • Jemne pustite lamelu
 • Zatlačte palcom na oba konce kratšej strany
 • Tlačte pokiaľ nebudete počuť „klik“
 • Lamely sú teraz uzamknuté

*poznámka: tvrdé materiály sa najlepšie montujú s gumeným kladivom

Návod na demontáž - SPC Optimal

 • Vždy začnite demontáž na dlhšej strane
 • Chyťte lamelu oboma rukami a jemne dvíhajte pokiaľ sa lamela neoddelí
 • Položte lamely jemne na zem
 • Pre oddelenie kratších strán, posúvajte lamely v opačnom smere
 • Jemne stlačte lamelu počas vysúvania
 • Pokračujte, kým lamely nie sú celkom oddelené

Kontaktujte nás

Sledujte nás