Spôsob inštalácie

SPC Woodlook® Optimal je potrebné klásť na dokonale nivelizovaný podklad, očistený od prachu a všetkých iných nečistôt. V prípade nesprávne nivelizovaného podkladu, poprípade nečistotám ponechaným pod podlahou, vznikajú nerovnosti pod podlahou. Kvôli týmto nerovnostiam podlaha SPC Woodlook® Optimal nepriľne dokonale k podkladu, čo pri pokuse o zamknutie zámku krátkej strany má za následok prasknutie, nalomenie dokonca až odlomenie zámku. Takýto defekt vedie k okamžitému alebo po pár dňoch viditeľnému odomknutiu zámku na krátkej strane lamely. Pri inštalácií v žiadnom prípade nepoužívať hrubú silu, nebúchať po zámku/podlahe kladivom ani žiadnym železným predmetom. Maximálne sa môže použiť gumené kladivo, ale aj ním je potrebné udierať po zámku/podlahe mierne a nevyužívať hrubú silu.

Upozorňujeme že takýto defekt vzniká vždy:
A - neodborným a nesprávnym použitím samonivelizačného poteru
B - zlou montážou v rozpore s návodom na SPC.

Dôrazne upozorňujeme pri demontáži sa lamely nesmú dvíhať na krátkej strane, ale len vodorovne vysúvať.

Nami odporučené samonivelizačné produkty :

https://www.mapei.com/sk/sk/produkty-riesenia/zoznam-produktov/detail-produktu/ultraplan

Potrebné náradie na pokládku:

gumené kladivko, montážny dorážací blok na doklepávanie a odlamovací nôž (prípadne inú rezačku na podlahy).

Návod na montáž - SPC Optimal

 • Začnite napojením dlhšej strany lamely (pod uhlom)
 • Posuňte lamelu kým sa nedotkne kratšej strany druhej lamely
 • Jemne pustite lamelu
 • Zatlačte palcom na oba konce kratšej strany
 • Tlačte pokiaľ nebudete počuť „klik“
 • Lamely sú teraz uzamknuté

*poznámka: tvrdé materiály sa najlepšie montujú s gumeným kladivom

Návod na demontáž - SPC Optimal

 • Vždy začnite demontáž na dlhšej strane
 • Chyťte lamelu oboma rukami a jemne dvíhajte pokiaľ sa lamela neoddelí
 • Položte lamely jemne na zem
 • Pre oddelenie kratších strán, posúvajte lamely v opačnom smere
 • Jemne stlačte lamelu počas vysúvania
 • Pokračujte, kým lamely nie sú celkom oddelené

Video s pokynmi:

https://www.youtube.com/watch?v=J7aVghybjpI

Pre správnu montáž je nevyhnutné riadiť sa týmito pokynmi. Pri prípadnej reklamácií sa bude kontrolovať dodržanie horeuvedených montážnych pokynov.

Kontaktujte nás

Sledujte nás