Plotový systém Woodlook „HALF FRAME“

Výhody plotového systému WOODLOOK „HALF FRAME“

Jednoduchá a rýchla montáž Jednoduchá a rýchla montáž
Takmer bezúdržbový Takmer bezúdržbový
Bezkonkurenčná životnosť Bezkonkurenčná životnosť
100% mrazuvzdorný a vodeodolný 100% mrazuvzdorný a vodeodolný
Woodlook FULL FRAME
  1. 1 Hliníkový bočný U-profil (SUP)
  2. 2 Rámová hmoždinka so skrutkou 8*100mm
  3. 3 Plotová doska
  4. 4 Skrutka 4,2*19mm

Všetky potrebné komponenty na jednom mieste.Krok číslo 1. Predvŕtaje si otvory do bočného U-profilu s priemerom vrtáku 6mm. (Do bočných U-profilov je nutné použiť minimálne 2 kusy z dodaných skrutiek - na začiatok a koniec bočného U-profilu resp. cca 50mm od koncov profilov). Následne priložte bočný U-profil na zvislú stranu múru a dajte ho do roviny s vodováhou. Na múre vyznačte body uchytenia bočného U-profilu. V miestach vyznačených bodov vyvŕtajte 100mm hlboké otvory s vrtákom priemeru 8mm . Následne do vyvŕtaných otvorov vložte dodané rámové hmoždinky 8*100mm. Priložte bočný U-profil a zaskrutkujte ho príslušnou skrutkou (viď. foto).

Krok číslo 2. Do pripravených bočných U-profilov zasunňte prvý plotový profil Woodlook, ktorý si vypodložte v požadovanej výške. Následne na oboch bočných U-profiloch predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez plotový profil Woodlook. Otvor bude hlboký max.19mm (neprevŕtať celú konštrukciu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm. Po priskrutkovaní oboch strán odstráňte dočasné podloženie plotového profilu.

Krok číslo 3. Pokračujte vložením potrebného počtu plotových profilov Woodlook (viď. foto).

Krok číslo 4. Na oboch bočných U-profiloch predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez posledný plotový profil Woodlook. Otvor bude hlboký max.19mm (neprevŕtať celú konštrukciu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm.Konečný vzhľad plotového systému Woodlook Half Frame.

  1. A Bez úpravy vrchnej plotovej dosky.
  2. B Pre dosiahnutie rovného ukončenia vrchnej plotovej dosky (bez perodrážky) je možné upraviť Woodlook plotovú dosku odrezaním perodrážky a komôrky, pričom sa nám zmení celková šírka plotovej dosky zo 16cm na 12,5 cm.

Potrebné náradie: príklepová vŕtačka, vodováha, ceruzka, kladivo, vrták do kovu Ø3 mm a Ø6 mm, vrták do betónu Ø8 mm, skrutkovač, bit PH2 a PZ3, lepiaca páska 3M

Poznámky: Maximálna šírka plotového poľa pri danom systéme bez dodatočnej spevňujúcej konštrukcie je 1,8m. V prípade zvýšenej vôle medzi plotovým profilom Woodlook a bočným U-profilom odporúčame nalepiť na vnútorné strany U-profilu lepiacu pásku 3M. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za systém v prípade zmeny montážneho postupu vykonaného zákazníkom. V prípade poškodenia (poškriabania) farby na skrutke alebo U-profile, je možné použiť na opravu permanentnú fixku príslušnej farby.

Sledujte nás