Plotový systém Woodlook „FULL FRAME“

Výhody plotového systému WOODLOOK „FULL FRAME“

Jednoduchá a rýchla montáž Jednoduchá a rýchla montáž
Takmer bezúdržbový Takmer bezúdržbový
Bezkonkurenčná životnosť Bezkonkurenčná životnosť
100% mrazuvzdorný a vodeodolný 100% mrazuvzdorný a vodeodolný
Woodlook FULL FRAME
  1. 1 Hliníkový bočný U-profil (SUP)
  2. 2 Rámová hmoždinka so skrutkou 8*100mm
  3. 3 Hliníkový krycí U-profil (CUP)
  4. 4 Plotová doska
  5. 5 Skrutka 4,2*19mm

Všetky potrebné komponenty na jednom mieste.Krok číslo 1. Predvŕtajte si otvory do bočného U-profilu s priemerom vrtáku 6mm. (Do bočných U-profilov je nutné použiť minimálne 2 kusy z dodaných skrutiek - na začiatok a koniec bočného U-profilu resp. cca 50mm od koncov profilov). Následne priložte bočný U-profil na zvislú stranu múru a dajte ho do roviny s vodováhou. Na múre vyznačte body uchytenia bočného U-profilu. V miestach vyznačených bodov vyvŕtajte 100mm hlboké otvory s vrtákom priemeru 8mm . Následne do vyvŕtaných otvorov vložte dodané rámové hmoždinky 8*100mm. Priložte bočný U-profil a zaskrutkujte ho príslušnou skrutkou (viď. foto).

Krok číslo 2. Krycí U-profil (zhodný pre spodnú aj vrchnú časť) priložte na spodnú časť ( viď. foto). Tento spodný krycí U-profil zatiaľ neskrutkujte. Pred vložením prvej plotovej dosky Woodlook, U-profil dočasne zaistite proti posunu.

Krok číslo 3. Do pripraveného rámu (2x bočný U-profil priskrutkovaný a 1x vypodložený krycí/spodný U-profil) zasuňte prvý Woodlook profil až po stenu spodného krycieho U-profilu. Potom na oboch stranách spodného krycieho U-profilu predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez oba U-profily (bočný aj krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hlboký max.20mm (neprevŕtať celú konštrukciu vyskladaného rámu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm. Po priskrutkovaní oboch strán spodného profilu odstráňte dočasné podloženie spodného krycieho U-profilu.

Krok číslo 4. Pokračujte vložením potrebného počtu plotových profilov Woodlook

Krok číslo 5. Po vložení posledného plotového profilu Woodlook umiestnite vrchný krycí U-profil.

Krok číslo 6. Na oboch stranách vrchného krycieho U-profilu predvŕtajte vrtákom o priemere 3mm otvory tak, aby prechádzali cez oba U-profily (bočný aj krycí U-profil) a Woodlook profil. Otvor bude hlboký max.20mm (neprevŕtať celú konštrukciu vyskladaného rámu skrz). Následne do predvŕtaných otvorov priskrutkujte dodané skrutky o rozmere 4,2*19mm.Konečný vzhľad plotového systému Woodlook Full Frame.


Potrebné náradie: príklepová vŕtačka, vodováha, ceruzka, kladivo, vrták do kovu Ø3 mm a Ø6 mm, vrták do betónu Ø8 mm, skrutkovač, bit PH2 a PZ3, lepiaca páska 3M

Poznámky: Maximálna šírka plotového poľa pri danom systéme bez dodatočnej spevňujúcej konštrukcie je 1,8m. V prípade zvýšenej vôle medzi plotovým profilom Woodlook a bočným U-profilom odporúčame nalepiť na vnútorné strany U-profilu lepiacu pásku 3M. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za systém v prípade zmeny montážneho postupu vykonaného zákazníkom. V prípade poškodenia (poškriabania) farby na skrutke alebo U-profile, je možné použiť na opravu permanentnú fixku príslušnej farby.

Sledujte nás