Montáž terasy

Terasu je možné zhotoviť na akomkoľvek podklade. Podľa toho sa volí materiál podkonštrukcie - konštrukčné hranoly WPC Woodlook, hliník, oceľ, alebo tlakovo impregnované drevené hranoly. Pri kotvení hranolov je minimálna hrúbka podkladového betónu 100mm. Dôležité je dodržať maximálnu vzdialnosť jednotlivých konštrukčných hranolov podľa typu použitých terasových dosiek a predpokladaného zaťaženia terasy. Na ukončenie hrán sa môžu použiť lišty wpc, hliníkové lišty alebo koncové krytky na komôrkové dosky. Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť materiálu v závislosti na vonkajšej teplote. Doporučujeme zveriť montáž vyškoleným a skúseným montérom.

Montáž na WPC rošt

Montáž na WPC rošt

Montáž na hliník

Montáž na hliník

Montáž na zemné vruty

Montáž na zemné vruty

Sledujte nás