Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Assembly

Terrace assembly

Terrace can be installed on any surface. According the surface the material for substructure is chosen – Woodlook WPC construction beams, aluminum, steel or pressure treated wooden beams. The minimum thickness of the base concrete is 100 mm in the case of anchoring prisms. It is important to keep maximum distance between the individual construction beams and according to the given terrace planks and expected load. WPC rails and aluminum rails can be used for the edges or end caps for chambered planks. It is necessary to take into consideration local temperatures in regards with thermal expansion of the material. We recommend to entrust the installation to trained and experienced installers


WPC rail mounting


Alluminium mounting


Ground screw mountingFacade assembly

Substructure must be anchored to the masonry. WPC, wooden or aluminum construction beams can be used. We recommend to anchor them at a distance of 40 cm. When using cladding with 'ventilated facades' system it is recommended to keep at least 25 mm ventilation gap between the insulation and the cladding planks. It is necessary to take into consideration local temperatures in regards with thermal expansion of the material. We recommend to entrust the installation to trained and experienced installers.


Facade mounting scheme


Possible usage of Woodlook™ facade profiles.

Spôsob inštalácie SCP interiér

SPC Woodlook® Optimal je potrebné klásť na dokonale nivelizovaný podklad, očistený od prachu a všetkých iných nečistôt. V prípade nesprávne nivelizovaného podkladu, poprípade nečistotám ponechaným pod podlahou, vznikajú nerovnosti pod podlahou. Kvôli týmto nerovnostiam podlaha SPC Woodlook® Optimal nepriľne dokonale k podkladu, čo pri pokuse o zamknutie zámku krátkej strany má za následok prasknutie, nalomenie dokonca až odlomenie zámku. Takýto defekt vedie k okamžitému alebo po pár dňoch viditeľnému odomknutiu zámku na krátkej strane lamely. Pri inštalácií v žiadnom prípade nepoužívať hrubú silu, nebúchať po zámku/podlahe kladivom ani žiadnym železným predmetom. Maximálne sa môže použiť gumené kladivo, ale aj ním je potrebné udierať po zámku/podlahe mierne a nevyužívať hrubú silu.

Upozorňujeme že takýto defekt vzniká vždy:
A - neodborným a nesprávnym použitím samonivelizačného poteru
B - zlou montážou v rozpore s návodom na SPC.


Dôrazne upozorňujeme pri demontáži sa lamely nesmú dvíhať na krátkej strane, ale len vodorovne vysúvať.


Nami odporučené samonivelizačné produkty.


Potrebné náradie na pokládku:
gumené kladivko, montážny dorážací blok na doklepávanie a odlamovací nôž (prípadne inú rezačku na podlahy).


Návod na montáž - SPC Optimal

1 - Začnite napojením dlhšej strany lamely (pod uhlom)

2 - Posuňte lamelu kým sa nedotkne kratšej strany druhej lamely

3 - Jemne pustite lamelu

4 - Zatlačte palcom na oba konce kratšej strany

5 - Tlačte pokiaľ nebudete počuť „klik“

6 - Lamely sú teraz uzamknuté


Návod na demontáž - SPC Optimal

1 - Vždy začnite demontáž na dlhšej strane

2 - Chyťte lamelu oboma rukami a jemne dvíhajte pokiaľ sa lamela neoddelí

3 - Položte lamely jemne na zem

4 - Pre oddelenie kratších strán, posúvajte lamely v opačnom smere

5 - Jemne stlačte lamelu počas vysúvania

6 - Pokračujte, kým lamely nie sú celkom oddelené


video s pokynmi


Pre správnu montáž je nevyhnutné riadiť sa týmito pokynmi. Pri prípadnej reklamácií sa bude kontrolovať dodržanie horeuvedených montážnych pokynov.